PARTNERZY

Realizacja muralu we Władysławowie możliwa była dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób, organizacji i instytucji. Współpraca przy jego powstaniu, na każdym z poszczególnych etapów była nieoceniona: od napisania i złożenia wniosku, aż po ostateczny jego wizerunek.

Niniejszym podziękowania kierowane są do:
- Centrum Kultury we Władysławowie
- Urzędu Morskiego
- Muzeum Ziemi Puckiej
- Urzędu Miejskiego we Władysławowie
- Stowarzyszenia Rozwoju Władysławowa
- Stowarzyszenia Rozwoju Szotlandu
- Towarzystwa Przyjaciół Hallerowa
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie
- Młodzieżowej Orkiestry Dętej we Władysławowie
- Spółki Wodno-Ściekowej „Swarzewo”
- P.P. i U.R. „Szkuner”
- Spółki „Abruko”
- Kakenski.pl
- Bałtyckiej TV